Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum w Łowiczu

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • muzeumlowicz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: muzeumlowicz.pl

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Muzeum w Łowiczu

Ogłasza nabór na stanowisko wartownik Wewnętrznej Służby Ochrony

w Muzeum w Łowiczu

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4.  
 • wykształcenie minimum średnie;
 • licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony;
 • posiadanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • aktualna legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;
 • staż pracy w zawodzie licencjonowanego pracownika ochrony minimum 1 rok;
 1. Znajomość przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie osób i mienia.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera i pakietu Office;
 • dyspozycyjność;
 • dobra sprawność psychofizyczna;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole

 

III. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku wartownik należy m.in.:

 1. Pełnienie służby na posterunku stałym PS-1 (wartownia) lub skansenie w Maurzycach.
 2. Sprawowanie nadzoru ciągłego nad: magazynem broni, systemem sygnalizacji włamania i napadu, systemem sygnalizacji pożarowej.
 3. Wydawanie – przyjmowanie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego, zapis w Książce wydania - przyjęcia broni i amunicji.
 4. Utrzymywanie broni, amunicji, środków przymusu bezpośredniego w właściwym stanie technicznym
 5. Wydawanie i przyjmowanie kluczy,
 6. Czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na terenie obiektu
 7. Ochrona obiektu przed włamaniem, napadem, kradzieżą
 8. Dokonywanie obchodów terenu po wyznaczonej trasie
 9. Dbanie o czystość, porządek i właściwy stan techniczny wyposażenia wartowni.
 10. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji wartownika.

 

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w wymiarze 1 etatu.

 

V. Dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny, życiorys (CV) oraz ewentualne rekomendacje
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz umyślne przestępstwo skarbowe
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert.
 7. podpisana klauzula o treści: : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko wartownik Wewnętrznej Służby Ochrony w Muzeum w Łowiczu w terminie do 04 maja 2018 r. do godziny 12:00.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy

 

Informacje dodatkowe: tel. 46 837 39 28, wew. 32, 34.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-19 15:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 845
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-10 12:46