Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum w Łowiczu

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • muzeumlowicz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: muzeumlowicz.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Dyrektor Muzeum w Łowiczu

Ogłasza nabór na stanowisko pracownik gospodarczy

w Muzeum w Łowiczu

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. wykształcenie minimum zawodowe;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat B

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prace gospodarcze na terenie Muzeum w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach,
 2. Utrzymanie czystości terenów otwartych wewnątrz Muzeum oraz wokół niego,
 3. Prace gospodarcze wykonywane sezonowo w Skansenie w Muzeum i Maurzycach,
 4. Wykonywanie w zależności od potrzeb prac naprawczych, rzemieślniczych obiektów Muzeum i Skansenu w Marzycach.
 5. Udział w pracach montażowych wystaw organizowanych przez Muzeum.
 6. Uczestnictwo w organizacji wydarzeń mających miejsce na terenie Muzeum
  i skansenu w Maurzycach.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

6) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

8) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

 

 

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz; składać poprzez portal ePUAP lub osobiście w siedzibie Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz

w terminie od 07.06.2019. do 19.06.2019 godz. 12:00

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko pracownik gospodarczy w Muzeum w Łowiczu”

 

VI. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.muzeumlowicz.pl oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Muzeum w Łowiczu.
 

VII. Informacja o wskaźniku o zatrudnienia osób niepełnosprawnych w muzeum w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

VIII. List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-10 13:06

Załączniki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-07 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 13:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3308
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-23 12:52:45